Statistik

Wanderkilometer Stand Juli 2022


Wanderungen 2022

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

91,17 Km

96,39 Km

151,06 Km

141,71 Km

94,84 Km

26,47 Km

0,00 Km

0,00 Km

0,00 Km

0,00 Km

0,00 Km

0,00 Km

20,50 h

22,87 h

40,76 h

35,73 h

27,05 h

9,10 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 h

0,00 hWanderungen 2021

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

93,52 Km

80,32 Km

124,85 Km

78,49 Km

109,77 Km

123,66 Km

69,09 Km

82,55 Km

88,96 Km

77,84 Km

79,34 Km

95,77 Km

21,65 h

18,00 h

26,71 h

17,48 h

24,42 h

29,91 h

16,96 h

20,22 h

22,75 h

22,45 h

17,23 h

19,38 h


Gesamt-Wanderstrecke 2021 - 1.103,96 Km

Schnellste Wanderung - 6,03 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 2,56 Km/h

Längste Wanderung - 18,29 Km      -     Kürzeste Wanderung - 3,01 Km

Durchschnittliche Länge - 7,77 Km   /   Unterwegs waren wir 257,2 Stunden    /    4,2 Km/h


Wanderungen 2020

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

47,69 Km

71,15 Km

75,15 Km

132,84 Km

144,90 Km

147,58 Km

146,77 Km

123,96 Km

121,35 Km

96,73 Km

75,34 Km

77,01 Km

9,53 h

15,12 h

15,43 h

29,26 h

31,62 h

36,18 h

37,70 h

27,10 h

32,55 h

22,86 h

16,65 h

16,48 h


Gesamt-Wanderstrecke 2020 - 1.260,47 Km

Schnellste Wanderung - 5,86 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 2,13 Km/h

Längste Wanderung - 18,51 Km      -     Kürzeste Wanderung - 2,43 Km

Durchschnittliche Länge - 8,94 Km   /   Unterwegs waren wir 290,5 Stunden   /    4,3 Km/h


Wanderungen 2019

Januar            31,41 Km

Februar          88,65 Km

März               45,72 Km

April                74,45 Km

Mai                 51,55 Km

Juni              141,56 Km

Juli                 21,16 Km

August           60,97 Km

September     42,55 Km

Oktober          65,64 Km

November      49,99 Km

Dezember      82,50 Km

Gesamt-Wanderstrecke 2019 - 756,15 Km

Schnellste Wanderung - 5,9 Km/h   -   Langsamste Wanderung - 1,49 Km/h

Längste Wanderung - 18,81 Km      -   Kürzeste Wanderung - 3,06 Km

Durchschnittliche Länge - 9,34 Km


Wanderungen 2018

Januar           35,79 Km

Februar         86,81 Km

März             43,06 Km

April              66,93 Km

Mai                60,18 Km

Juni               71,13 Km

Juli                28,79 Km

August          34,35 Km

September    47,85 Km

Oktober         45,20 Km

November     22,52 Km

Dezember     60,06 Km

Gesamt-Wanderstrecke 2018 - 602,67 Km

Schnellste Wanderung - 5,85 Km/h    -   Langsamste Wanderung - 3,95 Km/h

Längste Wanderung  - 19,21 Km        -   Kürzeste Wanderung - 3,57 Km

Durchschnittliche Länge - 10,21 Km